Northern Sky följer Code of Conduct

Tolv svenska e-sportorganisationer har arbetat tillsammans i över ett år för att ta fram Svensk e-sports Code of Conduct. Det innehåller etiska regler för e-sportarrangemang på alla nivåer, för såväl spelare som arrangörer. Dessutom får du konkreta tips på vad du kan göra för att skapa en bättre miljö inom e-sporten.

Det är en självklarhet för oss på Northern Sky att följa Esportens Code of Conduct. Vi välkomnar dokumentet, hyllar de som skrev den och kommer att ha kopior till hands på samtliga arrangemang vi står bakom i framtiden.

Ni kan läsa mer om Esportens Code of Conduct här, samt ladda ner Ert eget exemplar

Posted in Northern Sky.